VLIEGCOACH

Workshop Happy Tapping

Wat is Happy Tapping

Happy Taping is een unieke methode voor het wegnemen van stress, die het best valt te omschrijven als 'acupunctuur zonder naalden'. Happy Tapping is een andere benaming voor EFT, Emotional Freedom Techniques.

Het is een methode die door middel van kloppen - 'tapping' - op de energiebanen ervoor zorgt dat emotionele verstoringen worden opgeheven.

EFT gaat er vanuit dat iedere negatieve emotie het gevolg is van een verstoring in het energiesysteem. Deze verstoring zorgt ervoor dat je emoties voelt over bepaalde gebeurtenissen en situaties. Deze verstoring kan er zelfs voor zorgen dat je lichamelijke klachten ervaart.
Door de verstoringen in je energiebanen op te heffen kan je energie weer stromen en zullen de emotionele verstoringen verdwijnen.

Wat doen we in deze workshop?

We beginnen de workshop met uitwisselen van informatie over vliegen.
Vervolgens bespreken we wat de specifieke gebieden zijn waarop de spanning ontstaat.
Daarna gaan we aan de slag met het kloppen om zo specifieke klachten te lijft te gaan.

Wat zijn de effecten van Happy Taping

Effecten van het kloppen zijn over het algemeen direct merkbaar. Door het kloppen zullen emotionele verstoringen vrijwel onmiddellijk verdwijnen. Ook fysieke klachten kunnen direct veranderen.

Groepsgrootte

Deze workshop wordt gegeven in een groep van maximaal 10 personen.

Duur van de workshop

De workshop duurt 2 uur, maar hou rekening met een uitloop.

Kosten

Deze workshop kost € 95,- per persoon.

Groepsaanmelding

Indien je met tenminste zes personen wilt deelnemen aan deze workshop, kan je je als groep aanmelden. De datum wordt dan in onderling overleg vastgesteld.