VLIEGCOACH

Wat is vliegangst

Het is niet zo eenvoudig om een simpele definitie van vliegangst te geven.

Angst

Neem eerst eens de term 'angst' onder de loep. Angst kent gradaties. Het is niet een kwestie van wel angst of geen angst.
Ongerustheid kan je de meest milde vorm van angst noemen. En de term ongerustheid zegt het al: je bent dan in een toestand, waarin je niet rustig bent. Dit soort onrust kan vervelend voor je zijn, maar het zal over het algemeen niet belemmerend voor je zijn. Je bent in staat om 'normaal' te functioneren.
Aan de andere kant van het spectrum ligt de allesoverheersende angst. De angst die zo groot is, dat je niet in staat bent om 'normaal' te functioneren. Je gedrag gaat dan over in 'fight'-'flight'-or-'freeze'-modus. Je gaat vechten, vluchten of je doet helemaal niks meer. Angst is een gevoel dat ligt tussen ongerustheid en allesoverheersende angst.

Vliegangst

Vliegangst is derhalve een gevoel dat ligt tussen ongerustheid en allesoverheersende angst dat te maken heeft met vliegen en zich kan afspelen op verschillende gebieden. De meest voorkomende gebieden - maar zeker niet de enige - waarop de angst betrekking heeft zijn:
 • Angst om te vallen c.q. hoogtevrees.
 • Angst voor kleine ruimtes of om opgesloten te zitten (claustrofobie).
 • Angst om controle te verliezen of kwijt te zijn.
 • Angst voor sociale interactie of nabijheid van anderen.
Vaak is het een combinatie van gebieden waarop een gevoel van angst wordt ervaren. Per gebied kan de intensiteit ook nog eens verschillen.
Ook kan het moment waarop deze angstgevoelens spelen invloed hebben op de intensiteit:
 • In de aanloop naar de vlucht
 • Op de luchthaven
 • In de gate / de slurf naar het vliegtuig
 • Tijdens de start / het opstijgen
 • Gedurende de vlucht
 • Boven water
 • Tijdens de landing / het dalen
 • Tijdens het taxiën
Kortom, de ene vliegangst is zeker de andere niet. Iedereen die een gevoel van angst heeft bij vliegen ervaart dat op zijn of haar eigen wijze.

Hoeveel mensen hebben vliegangst

Van elke honderd mensen hebben zo'n vijfendertig (!) mensen in mindere of meerdere mate last van vliegangst.
Tweeëntwintig van hen stappen onder geen enkele voorwaarde in een vliegtuig. De andere dertien stappen alleen in het vliegtuig als het echt niet anders kan.
Los van deze vijfendertig mensen zien nog eens tien van elke honderd mensen enorm op tegen een vliegreis en vliegen nooit voor hun lol.

Angst en gevaar

Angst en gevaar zijn niet hetzelfde. Sterker nog, angst en gevaar hebben vaak niks met elkaar te maken:
 • Gevaar is het statistische risico wat er daadwerkelijk kan gebeuren. Het is gebaseerd op feiten en op cijfers.
 • Angst is je persoonlijke beleving over wat er kan gebeuren en hoe vaak dat volgens jou plaats vindt.
Angst wordt vooral ingegeven door:
 • De media. Gebeurtenissen die sporadisch plaats vinden zijn voor de media interessant en worden daarom groots en uitgebreid in beeld gebracht. Hierdoor wordt ons brein 'overspoeld' met informatie. Deze informatie blijft daarom 'voorin' in ons geheugen zitten.
  Voor de media is het helemaal niet interessant om te melden dat er vandaag alweer duizenden vliegtuigen veilig zijn geland.
 • Onze eigen (meestal niet op waarheid gebaseerde) fantasie. Als we de waarheid niet weten, dan gaat ons brein deze zelf verzinnen.
 • De (vaak schromelijk overdreven) verhalen van anderen.

Spanning verminderen

Eén van de manieren om je spanning te verminderen is om beter te weten wat er aan de hand is.
Help ons deze website te verbeteren!
Mis je iets op deze website? Is iets niet duidelijk? Heb je vragen?
Zeg het via ons help-ons formulier en we gaan aan de slag!